Vad är hypnos och hypnoterapi

Visste du att hypnos är ett naturligt tillstånd som du passerar varje dygn?  

Du gör det minst två gånger per dag nämligen varje gång du ska somna och varje gång du ska vakna. Det är just i detta behagliga tillstånd som terapin blir så effektiv.

Med hypnos kan vi t ex ta reda på varför du reagerar som du gör i vissa situationer. Kanske upplever du en känsla utan att veta varifrån den kommer. När du väl hittar källan kan du lösa problemet. Hypnos är ett kraftfullt verktyg för att hitta källan och bearbeta så du åter kan möta dagen på ett bättre sätt.

"Viljan förlorar alltid mot fantasin", Albert Einstein. Ta ormfobi som exempel. Du ser en bild på en orm och vet rationellt att ormen inte kan bita dig där du sitter men ändå upplever du en stark olustkänsla inom dig. Oavsett hur mycket du försöker leta strategier eller tänka på annat för att bli av med känslan så finns ändå obehaget kvar. Med hynos så hittar vi "källan" till varför du reagerar som du gör. Där är startpunkten mot ditt nya mål.

Ett annat exempel kan vara när du verkligen vill tänka positivt, du upplever att alla runt om dig bara vill dig väl och få dig positiv men ändå så är det något som hindrar dig och du vet inte vad.

Genom att du själv tillåter dig till att nå ett hypnostiskt tillstånd så släpper ditt rationella medvetna tänkande och du kommer då att uppleva minnen du inte tidgare haft tillgång till. Det är just här som du kommer att få tillgång till händelser du inte tidigare kunnat ana att du skulle komma ihåg och det är just här som du effektivt kan bearbeta dina tidigare dolda upplevelser som tidigare hållt dig kvar i det du vill ifrån. Upplevelsen kan nu ändras till något positivt och du blir redo att gå vidare dit du vill.

Denna kraftfulla terapiform gör det möjligt att förändra och omprogrammera tidigare inlärda beteenden. Vill du återigen känna dig fri som du gjorde förr? 

Våra sinnen

Det medvetna sinnet 

I det medvetna sinnet finns allt logiskt tänkandet och det är ett korttidsminne. Sinnet är långsamt och trögt och klarar att hålla 7-9 saker igång samtidigt, men det blir snabbt trött. Detta sinne blir lätt överbelastat av alla vardagliga sysslor, vilket kan förklara varför vi glömmer saker. Bruce Lipton som är en respekterad stamcellsforskare säger att det medvetna sinnet representerar 5 % av vår dagliga aktivitet. Han säger vidare att det är ett inlärt sinne som vi börjar programmera redan som barn.

Det undermedvetna sinnet

Detta sinne är blixtsnabbt och många gånger starkare än det medvetna sinnet. Detta sinne tar betydligt fler beslut än vad det medvetna sinnet gör och det handlar också efter inlärda vanor och mönster. Det undermedvetna kan inte skilja på rätt och fel utan agerar bara utifrån det som den lärt sig. 95 % av vår dagliga aktivitet finns här och det följer bara arbetsordrar som vi tidigare lärt oss. Som exempel så kliar vi oss ofta utan att vi ens hunnit tänka efter. Det sker med automatik och snabbt. En arbetsorder har utförts från ett inlärt beteende. Detta sinne skyddar oss från faror men skyddar oss också genom att förtränga känsloladdade händelser. Det ger oss en förklaring till varför vi bara kan uppleva en obehagskänsla utan att direkt veta varifrån den kommer.

Det omedvetna sinnet

Här finner vi det djupaste av våra sinnen. Här finns våra instinkter som gör att vårt hjärta slår, andningen funger, ögonen blinkar mm. För att skydda oss har det omedvetna sinnet reflexer och immunförvar.