Hur går en session till?

  • Först kontaktar man mig via kontaktformuläret eller via telefon.
  • Vi har ett samtal på telefon för att se om hypnoterapi kan hjälpa dig.
  • Besök bokas hemma hos mig eller hos dig. Det går även att boka hypnos på distans via telefon.
  • Jag skickar ett frågeformulär som jag ber dig besvara inför vårt första besök. 
  • Vid det första mötet har vi ett samtal kring det du upplever som ett problem och vad du vill uppnå.
  • Jag genomför tester av din mottaglighet.
  • Sedan guidar jag dig till ett hynoptiskt djup där dina sinnen blir mer skärpta. Vi arbetar sedan med en sak åt gången och går på djupet till dess orsak för att sedan lösa blockeringar. 
  • Efter hypnosen har vi ett avslutande samtal och ev bokar in ett nytt besök.
  • Jag följer vid olika tillfällen upp dig efter sessionen för att se så att ett önskvärt resultat är uppnått.

Jag upplever att många som kommer till mig är oroliga för vad hypnos är och hur det fungerar. Jag arbetar för att människor ska bli trygga och känna förtroende för mig. men jag har full förståelse för att de är oroliga i början. 

Hur är det att vara i hypnos?

Du är i ett behagligt avslappnat tillstånd och minns upplevelserna från förr precis som om du åter är i situationen igen eller ser det som i en film.

Hur betalar man?

Fakturan kommer på mail efter besöket och du får därför fylla i ett underlag med uppgifter för fakturering vid ditt första besök.