Välkommen till en kraftfull terapiform

Kanske du har försökt förändra något hos dig själv men ännu inte lyckats? Vill du förändra ett känsloläge?

Viljan förlorar mot fantasin som sedan blir vår verklighetsuppfattning som i sin tur präglar oss på ett sätt som vi inte alltid förstår. Att man sedan inte förstår varför gör det ännu svårare att hantera problemen. Det är först när vi når ursprungskällan som vi från grunden kan påbörja en beständig förändring.

Hypnoterapi går direkt på orsaken till ett problem för att lösa det. Det är just det som gör hypnoterapin till ett så oerhört kraftfullt verktyg. Det är först när du är medveten om vilken händelse som ligger till grund för din känsla och problemet som du kan börja hantera det. Tänk dig att få möta dina tidigare händelser allt medan du befinner dig i ett fullkomligt behagligt tillstånd. Det är det som hypnoterapin ger dig en möjlighet till och det är därför som den är så oerhört effektiv. 

Många starka händelser som påverkar livet kommer vi inte ihåg och vi kan därför inte heller bearbeta dem, för hur skulle vi kunna göra det om vi inte ens vet om dem? Det enda vi känner till är att känslan eller obehaget ständigt påverkar oss utan att vi kanske vet varför. 

Föreställ dig att blivit skrämd för något när du var liten men nu i vuxen ålder har du glömt denna händelse. Det enda du bär med dig från denna stund är känslan som du sedan har gömt inom dig själv. Hur ska du då komma åt detta? Inom hypnoterain kan du komma i kontakt med händelser långt, långt tillbaka. Det är just därför som du kommer uppleva det som ett oerhört kraftfullt verktyg som finns till för att hjälpa dig. 

För att komma till mig behöver du alltså inte kunna förklara själva orsaken till ett problem, den hittar vi tillsammans. Du kanske bara har en känsla, som påverkar dig på ett sätt som du inte vill.

Genom att du tillåter dig själv att uppleva, så kommer du nå hypnoterapins fulla potential.

Välkommen!

Varför ska du välja hypnos och hypnoterapi?

Alfred A Barrios utförde en studie, som han presenterade i Psychotherapy Magazine och som avhandlade hur effektiva olika behandlingsmetoder är på känslomässiga och mentala problem och resultatet talar sitt tydliga språk:

Hypnoterapi:     93% hjälptes efter 6 sessioner.

KBT:                     72% hjälptes efter 22 sessioner.

Psykoanalys:       38% hjälptes efter 600 sessioner.

  • Viljan förlorar alltid mot fantasin